Bitki ve Ağaç Türleri
SARIÇAM Pinus sylvestris L.Özet Bilgi

    Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır. Ülkemizde bulunan sarıçam ormanlarının kapladığı alan 757.426 Hektardır.

    Adını, levhalar halinde ayrılan gövde kabuğunun tilki sarısı renginden alır. Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı bir ağaçtır. Yetişkin bireylerinin boyu 40 metreyi aşar. kendine özgü kabuk renginin dışında, ince yapraklarının kısalığı ve mavimsi yeşil rengi ilk bakışta diğer çam türlerinden ayırt edilecek özellikleridir.


Yayılış Alanları

 

ARDIÇ Juniperus sp. L.
Özet Bilgi

SSürüngen çalılardan büyük ağaçlara kadar çok çeşitli türleri olan ardıç, hemen hemen bütün bölgelerimiz yüksek dağlık kesimlerinde doğal yayılış gösterir. Bazıları servi gibi pul yapraklara, bazıları da batıcı iğne yapraklara sahiptir.

    Ülkemizde 1.100.492 hektar saf ardıç ormanı bulunmakta ve önemli doğal türleri;

    Katran ardıcı (J. Oxycedrus, Y),
    Adi ardıç (J. Communis, N),
    Finike ardıcı (J.phoenicia, N),
    Kokulu ardıç (J.foetidissima, Y),
    Sabin ardıcı (J. Sabina, N),
    Boylu ardıç (J. Excelsa, Y) dır.


Yayılış Alanları

MEŞE Quercus sp. L.


Özet Bilgi

    Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine bağlı olarak yayılış gösterir. 25m boya ve 2m çapa erişebilen geniş tepeli ağaçlardan, 3-5 m boya sahip çalılara kadar değişen türleri vardır. Yaprakları da formları gibi değişkenlik gösterebilir, loplu, dişli ya da düz kenarlıdır. Ülkemizde 747.856 hektar koru ve 4.984.149 hektar baltalık meşe ormanı bulunmaktadır.

    "Palamut" adı verilen silindirik meyveleri bir kadeh içinde yer alır. Odunlarının anatomik özelliklerine göre kırmızı meşeler, ak meşeler ve herdem yeşil meşeler olmak üzere üçe ayrılan meşelerin 18 türü bulunmaktadır.

    Bunlardan önemli olanları;

    Saplı meşe (Q, robur, Y),
    Sapsız meşe (Q, petraea, Y),
    Saçlı meşesi (Q, cerris, Y),
    Kasnak meşesi (Q, vulcanica, E,T),
    Pırnal meşesidir (Q ilex, N).


Yayılış Alanları

IHLAMUR Tilia sp. L.Özet Bilgi

    Marmara, Batı Karadeniz, Orta Toroslar ve Kuzey Anadolu'da yayılış gösterir. Özellikle kuzey ve batı bölgelerimizdeki ormanlarda rastlanan sık dallı, geniş tepeli ağaçlardır. Boyları 20-30 m'ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü 5-10 cm arasında değişen yaprakları genellikle yürek şeklinde ve çarpık, kenarları dişli ve uzun saplıdır. Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Çok geç açan bu çiçekler (Haziran-Temmuz) kurutularak çay gibi içilir.

    Türkiye'de yetişen türleri;

    Gümüş ıhlamur (T.tomentosa, Y).
    Büyük yapraklı ıhlamur (T.platyphyllos, N).
    Kafkas ıhlamurudur (T.rubra, Y).


Yayılış Alanları

KAVAK Populus sp. L.Özet Bilgi

    Türkiye'nin hemen her bölgesinde yayılış gösterir. Türüne göre, form, büyüklük ve yaprak şekli bakımından farklılıklar gösterir. Yaygın bir şekilde yetiştirilen servi kavağı, neredeyse gövdeye paralel uzanan dallarıyla sütunsu bir görünüme sahiptir. Türkiye'de bulunan doğal türleri genellikle geniş tepelidir. Yaprakları düz ya da dişli, üçgen, oval ya da kalp biçimlidir.

    Doğal yayılış gösteren türleri;

    Karakavak (P.nigra, Y),
    Akkavak (P.alba, Y),
    Titrek kavak (P.tremula Y),
    Fırat kavağıdır (P.euphratica, N).


Yayılış Alanları